Αποτελέσματα δεύτερου ερωτηματολογίου για το πάρκο Γεωργιάδη

Το δευτερο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο των 22 ερωτήσεων δημοσιεύτηκε στις 7 Μαϊου και έμεινε ανοιχτό για έναν περίπου μήνα. Το διάστημα αυτό απαντήθηκε από 194 άτομα που εξέφρασαν την άποψη τους για τα διαφορετικά ζητήματα που αφορούν την εικόνα, τις χρήσεις και την λειτουργία του πάρκου Γεωργιάδη. Οι 22 ερωτήσεις κάλυψαν 8 θεματικές (υποδομές, αστικός εξοπλισμός, πράσινο, περιβαλλοντική αξία, αισθητική, δραστηριότητες, διαχείριση, αναψυκτήριο) που αναδείχθηκαν από τις 166 συνεντεύξεις με ανθρώπους στο πάρκο και τις γειτονιές γύρω από αυτό. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ιεράρχησης προτεραιοτήτων ανάλογα με την θεματική στην οποία αναφερόταν η κάθε ερώτηση, δίνοντας παράλληλα στις περισσότερες περιπτώσεις και την δυνατότητα στους ερωτηθέντες να εκφράσουν ελέυθερα την άποψη τους, χωρίς να περιορίζονται στις επιλογές του ερωτηματολογίου. Τα δεδομένα λοιπόν που συλλέχθηκαν δεν καταγράφουν απλά με ποσοτικό τρόπο τις τάσεις γύρω από το πάρκο Γεωργιάδη, αλλά αντιθέτως, μέσα από τις απαντήσεις και τις απόψεις που διατυπώθηκαν στην επιλογή “άλλο”, αποτυπώθηκε η δημιουργικότητα και η φαντασία ανθρώπων που αφιέρωσαν χρόνο και σκέψη, διευρύνοντας τους ορίζοντες για το τί σημαίνει ένα πάρκο και ποια η αξία του ως δημόσιου χώρου.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2.22 comments

Πάρκο Μαγικό 18-20/05/2018 στο Πάρκο Γεωργιάδη

Ευχαριστούμε τις Βάσω Αθανασάκη, Βίκυ Δασκαλάκη και Μαρία Παντερή οι οποίες, βασισμένες σε μια απλή ιδέα, σχεδίασαν και υλοποίησαν το εργαστήριο με τρόπο μαγικό. Επίσης ευχαριστούμε την Sibylle Meder για την βιντεοσκόπηση του εργαστηρίου.

Περιγραφή εργαστηρίου: Ένας μάγος εμφανίζεται στο πάρκο με το μαγικό του ραβδί. Όσοι τον ακολουθούν μπορούν να πάρουν το ραβδί στα χέρια τους και να μεταμορφώσουν το πάρκο όπως ονειρεύονται. Μια από τις πιο ελεύθερες και πειραματικές μορφές συμμετοχικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με θεατρικό παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά αλλά και ενήλικες να εκφράσουν ιδέες, σκέψεις και απόψεις για την διαμόρφωση του πάρκου.

Create a website or blog at WordPress.com

ΠΑΝΩ ↑